Expertise

Participatie en communicatie

Elke transitie roept vragen op. Veel vragen. Bij Common Ground zijn we er rotsvast van overtuigd dat we best samen zoeken naar antwoorden. Dialoog is hét sleutelwoord. We gaan vroeg in het proces in gesprek met een brede waaier belanghebbenden. Zo peilen we naar verwachtingen en capteren we kennis. Een ruimtelijk project is vaak erg complex. Iedereen helder informeren over wat er allemaal speelt is een eerste stap. Common Ground stijgt graag enkele treden hoger op de participatieladder door alle betrokkenen te consulteren, mee te laten adviseren of te laten cocreëren. Want zo vinden we gedeelde grond.