overzicht

Hoe spelen Wouter Deprez en Arnold Schwarzenegger het klaar?

Het zou een fijne quizvraag kunnen zijn: wat hebben komiek Wouter Deprez en acteur/politicus Arnold Schwarzenegger gemeen? Op het eerste zicht niet bijster veel, maar toch hebben ze dit najaar een gelijkaardige prestatie neergezet. Op een heldere en onderbouwde manier hebben beide heren immers een moeilijk milieudossier verstaanbaar gemaakt voor een groot publiek. Kunnen ze dat omdat ze bekend zijn? Ja, maar dat is lang niet de enige reden van hun succes.

Wouter Deprez deed het met het Vlaamse beleid inzake bebossing, Arnold Schwarzenegger met de Amerikaanse visie op de klimaatproblematiek. Twee verhalen die zich om weliswaar verschillende redenen moeilijk laten uitleggen. In tegenstelling tot de stoet wetenschappers met knappe bewijzen die hen voorgingen, kregen zij echter wel gehoor en gevolg. Deprez pende met succes veel gedeelde Facebookposts en slaagde erin om zelfs technische materie (zoals de vraag welke procedure een overheid moet volgen als een bedrijf een bos wil kappen) boeiend en onderbouwd op nationale televisie uit de doeken te doen.

 

‘Ahnuld’ van zijn kant besloot op te tornen tegen de meer dan 30% Amerikanen die de klimaatopwarming maar quatsch vinden. In de stijl van de Griekse filosofen vuurde hij in de publieke discussieruimte drie vragen af waar Amerikanen toch even moesten bij stil staan. Geen emissiewaarden, geen berekening van de opwarming tegen het einde van de eeuw, maar gewoon heldere logica van een ex-gouverneur uit een politieke partij die niet meteen als super-ecologisch te boek staat. Deprez en Schwarzenegger kunnen los van hun aantal volgers of shares op sociale media ook micro- en macroresultaten voorleggen. In Vlaanderen kwam bijvoorbeeld beweging in het Boscompensatiefonds. En de klimaattop in Parijs heeft een akkoord gebaard dat ondanks de gebreken en onder andere met dank aan een constructieve Amerikaanse president toch ook enkele mooie elementen bevat. Niet alleen dankzij Wouter en Arnold, maar de rol van mensen die de massa helder doen kijken is groot. Omdat ze bekend zijn? Neen, er zijn ook andere redenen.

 

  • Zorg voor goede dossierkennis

Wouter Deprez is van zijn eerste tot zijn laatste Facebookpost en in alle media-optredens in het bosdossier geloofwaardig gebleken. Zijn visie op de uitbreiding van Essers berust op dossierkennis. Hij bleef zijn overtuiging steeds rustig en onderbouwd naar voor brengen en liet zich op geen enkele uitschuiver betrappen. Idem voor Schwarzenegger. Hij duikt op in Parijs, brengt een helder verhaal en laat zich door niemand uit zijn lood slaan.

 

  • Onafhankelijkheid is key

Schwarzenegger kan je ook moeilijk opportunisme verwijten. Zijn partij is zeer kritisch voor de toegevingen die Obama in Parijs deed, wat betekent dat de Terminator per definitie een deel van zijn achterban schoffeert. Wouter Deprez rust eveneens op ongebondenheid. Hij spreekt niet namens Groen of Natuurpunt. Deprez liet zich niet recupereren en dat maakt zijn pleidooi sterker en zijn aanhang groter. Het leverde hem het etiket van groene Robin Hood op, maar het maakt het ook moeilijk om hem aan te vallen. Een bekende maar individuele stem met een pertinente en goed geformuleerde kritiek is een moeilijk doelwit.

 

  • Spreek een breed publiek aan

Zowel Deprez als Schwarzenegger scoren bij een groot publiek. De cijfers spreken mee: als een Facebookpost in Vlaanderen 14.000 keer wordt gedeeld, ligt dat heus niet aan een kleine hype bij slechts een fractie van de bevolking. Een filmster die op een internationale top opduikt, doet dat omdat hij weet dat de mondiale camera’s hem om zijn mening zullen vragen. Dat resulteert niet in één niche, maar in een groot publiek dat toelaat om kritiek wijd te verspreiden.

 

 

  • Communiceer glashelder

Beide heren zijn meester-communicators. Schwarzenegger wist lang geleden al dat een simpele frase als ‘I’ll be back’ voor het leven zou zijn, Wouter Deprez heeft in zijn shows altijd van eenvoud en duidelijkheid gehouden. En hij beheerst niet enkel het gesproken woord. Hij had al enkele fijne boekjes gepubliceerd waarin hij brieven schrijft aan zijn zoon. Maar dit was toch wel van een andere orde: de Facebookposts van Deprez zijn scherp en toch genuanceerd, helder maar met toch voldoende zin voor diepgang. Waar mogelijk hanteert hij humor, waar nodig is hij streng. Stijl, taal en spelling zijn puik.

 

 

Last but not least hebben beide heren zich geëngageerd in dossiers waar je in essentie niet kan tegen zijn. Weinigen zijn tegen ‘meer bos’ of tegen ‘het redden van de planeet’. We kijken uit naar de eerste bekende persoon die zich achter een dossier plaatst waar er naast voordelen ook een aantal nadelen aan verbonden zijn.