Alle jobs

Conseiller en facilitation de processus multipartites (NL/FR)

Common Ground maakt als adviesbureau ruimte voor duurzame transitieprojecten in de publieke ruimte. We doen dit door stakeholders samen te brengen, samenwerkingen tussen actoren op te zetten, communicatie naar een breed publiek uit te werken, input te leveren vanuit expertise, en zo de beweging naar de gewenste transitie mee in te zetten.

Nu we reeds 10 jaar in Vlaanderen het multi-stakeholderproces van sociale vraagstukken faciliteren, gaan we vandaag op zoek naar tweetalige (NL/FR) adviseurs om ons verder te vestigen in Brussel en onze ambitie voor uitbreiding in Wallonië te realiseren.