Alle jobs

Stakeholdermanager

Als adviesbureau maakt Common Ground ruimte voor duurzame transitieprojecten in de publieke ruimte. We doen dit door stakeholders samen te brengen, samenwerkingen tussen actoren op te zetten, communicatie naar een breed publiek uit te werken, input te leveren vanuit expertise, en zo de beweging naar de gewenste transitie mee in te zetten. Concreet gaat het om projecten in onder andere stadsontwikkeling, mobiliteit, infrastructuur, smart city en energie. In Vlaanderen en Brussel.

We werken voor publieke en private opdrachtgevers en tekenen vaak met verschillende partners in op een opdracht. We bieden ondersteuning bij het uitdenken en realiseren van goed onderbouwde en doordachte infrastructuur-, stadsvernieuwings- en andere transitieprojecten die streven naar een gezonde, leefbare en kwaliteitsvolle leefomgeving. Beleidsmatig werken en samenwerken, met private en publieke spelers behoort dan ook tot onze kern, alsook samenwerkingen opzetten met en in de burgermaatschappij. Om onze groei de komende jaren te realiseren, zijn we op zoek naar stakeholdermanagers of procesbegeleiders met ervaring in beleidsmatige materie rond transitie in de domeinen mobiliteit en/of stedenbouw.

Heb jij een breed maatschappelijke interesse voor transities in de publieke ruimte en in het bijzonder voor stakeholdermanagement? Ben je een ondernemend type en kan je vanuit verschillende inzichten en met actoren uit verschillende hoeken een win-win creëren dat de transitie mee mogelijk maakt? Wil je mee je schouders zetten onder de realisatie van onder andere enkele complexe infrastructuurprojecten en bestaat je kracht eruit om – samen met uiteenlopende actoren – een koers te bepalen en haalbare samenwerkingen en communicatie naar het brede publiek op te zetten? Kan je goed omgaan met complexiteit en heb je verbeeldingskracht: in omgevingen, structuren en materie? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou.