Alle jobs

Strategisch projectleider communicatie

Over ons

Common Ground maakt als adviesbureau ruimte voor duurzame transitieprojecten. We brengen experten, overheden, middenveldorganisaties en burgers samen om innovatieve en verantwoorde oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen vorm te geven. We zetten de samenwerking tussen deze actoren op, brengen inhoudelijke expertise in, werken communicatie uit naar een breed publiek en zetten zo de beweging naar een toekomstgerichte transitie mee in.

Onze focus ligt op ruimtelijke projecten in domeinen zoals stadsvernieuwing, infrastructuur, mobiliteit, water, energie en open ruimte. We werken voor publieke en private opdrachtgevers en tekenen vaak met verschillende partners in op een opdracht. We bieden ondersteuning en advies op het vlak van stakeholdermanagement en procesregie, beleid en onderzoek, participatie en communicatie en sociaal-ruimtelijke dynamieken.