Referenties

Basisbereikbaarheid

Vlaanderen ambieert een flexibeler, duurzamer én efficiënter mobiliteitssysteem. Common Ground ondersteunt de Vlaamse Overheid om haar nieuwe visie op basisbereikbaarheid vorm te geven en uit te rollen. Dat doen we op vlak van communicatie, zowel naar stakeholders als naar het brede publiek, én als procesbegeleider.