Referenties

Beringen Groeit – stad Beringen

De stad Beringen heeft ambitieuze plannen voor het vernieuwen en versterken van haar stadsweefsel en de centrumfunctie. In maar liefst 11 strategische projectgebieden gaat men de volgende jaren concreet aan de slag. Common Ground ondersteunt de stad in alle facetten van de communicatie rond deze stadsontwikkelings- en infrastructuurprojecten. Met als doel om Beringen op de kaart te zetten als derde stad van Limburg, zowel binnen als buiten haar stadsgrenzen.