Referenties

Coördinatie werkgroep ‘Zuinig Ruimtegebruik’

Open ruimte is een schaars goed in Vlaanderen. En het wordt steeds schaarser. Verschillende bestuursniveaus nemen initiatieven om het aansnijden van open ruimte zoveel mogelijk te vermijden. De provincie West-Vlaanderen brengt elke vijf jaar de behoefte aan bedrijventerreinen in kaart. Het doel? Die behoefte aan bedrijventerreinen op een duurzame en ruimte-efficiënte manier invullen. Zo garandeert de provincie dat er voldoende bedrijfsterreinen beschikbaar zijn, zonder onnodig nieuwe gronden aan te snijden. De provincie zoekt in dit traject samen met stakeholders naar mogelijkheden voor zuinig ruimtegebruik.