Referenties

Een ruimtelijke visie voor Energielandschap Denderland

De steden en gemeenten langs de Dender formuleerden de magistrale ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen onderzochten ze de mogelijkheden om in de streek hernieuwbare energie op te wekken. Hun ambitieuze plannen brengen grote uitdaging mee op vlak van ruimtegebruik. Er is infrastructuur nodig voor het opwekken, opslaan en transporteren van hernieuwbare energie, en die infrastructuur moet uiteraard een plek krijgen in het landschap. Common Ground faciliteerde het inspraakproces. Professionele actoren, (lokale) experts en de brede bevolking ontwikkelden zo samen een ruimtelijke visie.