Referenties

Masterplan Forest-Sur-Senne – Fase 4: Parcklab Wielemans

‘Parcklab Wielemans’ in Vorst is een experiment in het kader van de ontwikkeling van een nieuw masterplan. Het projectgebied omvat veel onbebouwde ruimte: een moestuin, het Wielsmoeras en de oevers van de Zenne op de Gerijsite. Deze terreinen barsten van het potentieel. Er zijn veel invullingen mogelijk: parken, pleinen, speelterreinen, ontspanningsruimtes, ecologische ontwikkeling of moestuinen. Common Ground coördineert de vierde fase van het masterplantraject, waarbij in co-creatie met bewoners en belanghebbenden concrete voorstellen op het terrein worden uitgetest. De sociaal-ruimtelijk dynamiek wordt geobserveerd en geanalyseerd. Zo kunnen de resultaten uit de voorgaande fases van de studie worden aangescherpt.