Referenties

Masterplan Stationsomgeving – stad Sint-Niklaas

Na een burgerinitiatief besliste de gemeenteraad eind 2016 om tabula rasa te maken met het voorliggende masterplan voor de Noordelijke stationsomgeving en opnieuw te starten. Het nieuwe proces moet het wantrouwen, dat tussen de verschillende partijen is ontstaan (voornamelijk in de relatie met de burgers), wegnemen en op een constructieve manier bijdragen tot een nieuw masterplan. Common Ground staat in voor de begeleiding van het hele proces.