Referenties

Merksem Zuid

Merksem-Zuid is een gebied in volle transitie. Door de ligging aan het Albertkanaal is er al veel bedrijvigheid in dit dichtbevolkte gebied. Er is al behoorlijk wat vrachtverkeer. Ook de Oosterweelwerf zal werfverkeer met zich meebrengen. De stad wacht niet tot het werfstof gaat liggen en stelt een multidisciplinair projectteam aan om krijtlijnen voor de toekomst uit te zetten. Samen met de lokale actoren ontwikkelt het projectteam een visie om van Merksem-Zuid een veilig, aantrekkelijk en klimaatrobuust stadsdeel te maken.