Referenties

Metabolisme van Antwerpen, Stad van Stromen

Het onderzoek ‘Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen’ zoekt antwoorden op prangende vragen rond de vitale stromen die in en rond de stad bewegen: afval, biota, energie, goederen, lucht, mensen, voedsel en water. Hoe bewegen deze stromen? Waar komen ze samen? Hoe dragen ze bij aan de leefbaarheid en levenskwaliteit van de stad? Waar vormen ze daar een bedreiging voor? En hoe kunnen we ze met deze kennis beter organiseren? Om antwoorden te formuleren, stippelde Common Ground de strategie uit voor het stakeholderoverleg en voerde dat ook uit.