Referenties

Metabolisme – Antwerpen

Het onderzoek ‘Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen’ zoekt antwoorden op prangende vragen rond de vitale stromen die in en rond de stad bewegen: afval, biota, energie, goederen, lucht, mensen, voedsel en water. Common Ground werd aangesteld om per stroom lokale actoren  rond de tafel te brengen, die vanuit hun praktijkkennis een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek.