Referenties

Nieuw Zuid – Antwerpen

De stad Antwerpen is in een nauwe samenwerking met verscheidene partners in volle (voorbereiding van de) ontwikkeling van een nieuw stadsdeel: Nieuw Zuid, een inspirerende en duurzame wijk aan de Schelde. Common Ground begeleidt het proces om de vooropgestelde doelen te bereiken.