Referenties

Rond Ronse

‘Rond Ronse’ wil een aantal belangrijke knelpunten in Ronse en omgeving aanpakken. Het zoekt enerzijds een antwoord op de verkeerssituatie in Ronse waar de N60 door het centrum dendert. Dat heeft een grote impact op de leefbaarheid. We onderzoeken een betere verbinding waarbij we sluipverkeer van vrachtwagens mijden, veilige schoolomgevingen creëren en fietsers opnieuw meer ruimte geven. Anderzijds is er de noodzaak om de landschappelijke kwaliteit van de open ruimte te versterken en vastgelegde natuurdoelen te realiseren. We pakken deze twee vraagstukken samen aan omdat beiden invloed zullen hebben op de ruimtelijke structuur van de regio.