Referenties

Slim Turnhout – Turnhout

Slim Turnhout brengt innovatie met een nieuw project naast het station. De focus ligt er op levenslang zelfstandig wonen, zonder niet-zorgbehoevenden af te schrikken om een gezonde, gemengde en gezellige wijk te bekomen. Common Ground hielp hen draagvlakcreatie en procesbegeleiding.