Referenties

Transit oriented development

Binnen het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid van zowel het Vlaamse Beleidsplan Ruimte (BRV), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als van de provincie Vlaams Brabant (Visienota ruimtelijke ordening) wordt er sterk ingezet op de ontwikkeling en de verdichting van de directe omgeving van Openbare vervoersknooppunten.

Hierbij is het de bedoeling deze strategische locaties te ontwikkelen volgens de principes van de Transit Oriented Development (TOD). Via een integrale & gezamenlijke aanpak streeft men naar aangename, levendige, leefbare en duurzame omgevingen met plaats voor fiets en openbaar vervoer voor zowel bewoners als gebruikers van deze ruimten.