Referenties

Vervoerregio Leuven

In het project ‘Vervoerregio Leuven’ concretiseert Common Ground samen met lokale overheden het Vlaamse beleid rond basisbereikbaarheid. We ondersteunen een groep van 31 steden en gemeenten zodat die elkaar kunnen versterken. Hun samenwerking levert immers schaalvoordeel op: dankzij slimmere mobiliteit realiseren ze samen meer leefbaarheidswinst dan dat ze individueel zouden bereiken.