Referenties

Waterplan voor Stad Antwerpen

Water is een integraal onderdeel van onze leefomgeving. In dit traject bracht Stad Antwerpen in kaart welke functionele rol water op verschillende plekken speelt en welke betekenis we water kunnen toedichten. Met het Waterplan brengt Antwerpen in kaart hoe het als stad watertekort en wateroverlast kan voorkomen. Tegelijkertijd kijkt het Waterplan ruimer dan een louter functionele benadering van water en onderzoekt het de rol van water en waterpartijen in het stadsbeeld. Versterkt de beleefbaarheid van water ook de leefbaarheid van de stad? Uit een praktijktoets vloeiden concrete aanbevelingen voort waar publieke en private spelers mee aan de slag kunnen gaan.