Referenties

Wegenheffing

In Vlaanderen begeven dagelijks miljoenen mensen zich met een wagen op de weg. De impact daarvan laat zich voelen: ellenlange files, druk op de leefbaarheid en een onevenwichtige verdeling van de lusten en de lasten. Om die structurele problemen te verhelpen onderzocht de Vlaamse Overheid of wegenheffing een efficiënt beleidsinstrument vormt om het publieke belang te dienen.