Sectoren

PPS

Bij een publiek-private samenwerking realiseren publieke en private partners samen een project, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheden. Het streven naar een ‘win-winsituatie’ staat centraal. Common Ground kan als communicatiepartner helpen dit doel te verwezenlijken.