Sectoren

Stadsvernieuwing

De (her)ontwikkeling van een park, een nieuw woongebied of een geheel masterplan op gemeentelijk, stedelijk of zelfs regionaal niveau. Het zijn veranderingen die communicatief een aantal uitdagingen en opportuniteiten bieden. Common Ground helpt je om hier het beste uit te halen.