Expertise

Sociaal-ruimtelijke dynamieken

In klassieke planningsprocessen hebben prominente actoren vaak een einddoel voor ogen. Soms ligt het eindbeeld al volledig vast. Bij een iteratieve, organische vorm van ontwikkelen groeien plannen uit het aanwezige sociale weefsel en de dynamieken die er heersen. Door processen stapsgewijs aan te pakken, maken we complexe vraagstukken bevattelijk: stap na stap komen we tot nieuwe inzichten. De randvoorwaarden? Openheid en bereidheid tot experiment.