overzicht

Draagvlak: Wat kunnen beleidsmakers leren van initiatieven als Ringland?

Symbolischer kon het haast niet. Een kleine tienduizend Antwerpenaren zongen zondagavond in Park Spoor Noord luidkeels mee met “Will the circle be unbroken?”. Daags nadien werden de plannen van Ringland concreet toegelicht op een massaal bijgewoonde infosessie in de Roma. Ringland slaagde erin om duizenden Antwerpenaren te mobiliseren op amper twee maanden tijd, rond een heet hangijzer dat al decennia als ‘te ingewikkeld’ wordt beschouwd. Meer nog, Ringland lanceerde een oplossing waarvoor een stevig draagvlak bestaat, zowel bij de Antwerpse bevolking als, zoetjesaan, bij de politieke partijen. Een prestatie waar menig lobbygroep en politieke vereniging alleen maar van kan dromen. Het mag voor de publieke opinie verwonderlijk lijken dat een dergelijke omwenteling in ruimtelijke en infrastructuurprojecten op zo een korte tijd mogelijk is. Toch is dit geen nieuw fenomeen.

Participatie, stakeholdermanagement & draagvlakcommunicatie zijn cruciaal voor een geslaagde realisatie van ruimtelijke projecten. Strategisch omgevingsmanagement is een beproefde aanpak die een maatschappelijke debat stimuleert  en de basis legt voor een duurzame dialoog tussen burgers en beleidsmakers.  Het is dé succesfactor in diverse stedenbouwkundige projecten. Dit vraagt van de beleidsmakers wel een verandering in denken en doen. Daarom delen we graag de belangrijkste succesfactoren voor een ruimtelijke realisatie.

Correcte communicatie op het juiste moment.

Verandering is inherent aan ieder ruimtelijk project. Daarom is correcte communicatie een must, van bij de start. Ringland slaagde erin om op het juiste moment naar buiten te treden: het bood een alternatief op het moment dat de negatieve gezondheidseffecten van het BAM-tracé prominenter op de politieke agenda kwamen te staan. De expertise van de betrokken onafhankelijke experts zorgde meteen voor een geloofwaardig imago en dat werd verder versterkt door een uitgebreide lading cijfers en studiemateriaal.

ringland2

Betrek voldoende stakeholders, en maak hen ambassadeur van je project

De kracht van een idee ligt bij het aantal ambassadeurs die het idee willen uitdragen. Eén van de grootste troeven van Ringland is het ambassadeursschap van experts uit andere sectoren. Het voorbeeld bij uitstek is dat van de vijf artsen die in een open brief op zondagochtend (uitstekende timing) vurig pleitten voor de overkapping van de ring. Een uitstekende voorzet, die ‘s avonds binnengekopt werd door Manu Claeys en co. Dat Ringland verder een groot aantal stedenbouwkundigen, architecten en andere experts op vlak van mobiliteit, duurzaamheid en stedenbouw bundelt, versterkt het imago van het initiatief. En dat ‘gewone stervelingen’ als Filip Joos, Stef Kamil Carlens, Veerle Baetens en Johan Heldenbergh zich mee engageren zorgt voor de essentiële kers op de taart.

Vertrek van een visie en wees inspirerend in het voorstellen van je plannen

ringland

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is een visie die gestoeld is op ontwikkeling waarin de relatie tussen de stad en haar groene omgeving centraal staat.  Ringland wist dit te integreren in het mobiliteitsvraagstuk en creëerde bijkomende opportuniteiten; een tiende district, 80 hectare extra ruimte voor de stad, met plaats voor parken, scholen, kantoren, parkings, kortom: voor elk wat wils.  De voorstelling ervan deed de Antwerpenaar dromen van een groene gordel rond de stad. De plannen waren een hot item op sociale netwerksites, en werden gebombardeerd tot het antwoord op de leefbaarheidsproblematiek van Oosterweel.

Zet in op beleving

Het creëren van een positieve veranderbeleving is een belangrijke basisvoorwaarde om veranderingen te realiseren.  Ringland laat de Antwerpenaar ervaren wat een groene gordel voor de stad zou kunnen betekenen.  Door te mobiliseren op strategisch gekozen locaties (de Roma, Park Spoor Noord), met goed gekozen blikvangers (the Broken Circle Breakdown Bluegrass Band) stimuleren ze het ideaalbeeld van hun visie.

Tienduizend Antwerpenaren voelden zich die avond al ‘Ringlander’. Nog voor er een spade in de grond zit. Daar kunnen bepaalde beleidsmakers nog wat van leren.

ringland3