Expertise

Beleid en onderzoek

Bij het ondersteunen van beleidsvoorbereidend werk en onderzoek kiest Common Ground resoluut voor een ruime blik. De transitie naar een duurzame leefomgeving beslaat verschillende beleidsdomeinen en heeft een tijdshorizon die generaties overstijgt. De complexiteit van de vraagstukken stelt beleidsmakers van alle niveaus voor grote uitdagingen. Common Ground verheldert de uitdagingen en verbindt beleidsmakers, experten, bedrijven, (middenveld)organisaties en burgers om tot concrete, krachtdadige oplossingen te komen. Zo dragen we bij aan de verduurzaming van onze leefomgeving.