ruimte maken
voor communicatiemensencreativiteitideeënu

In Brasschaat rijpt een ambitieus scholenplan. Twee lagere scholen, een gemeenteschool en een school uit het vrije onderwijsnet, bevinden zich momenteel vlak bij elkaar op nabijgelegen sites. Het grote plan: de site renoveren en ruimte maken voor een nieuwbouw waarin beide scholen met behoud van hun eigenheid samen onderdak vinden. Een opdracht met grote opportuniteiten, maar ook enkele belangrijke uitdagingen. Vroege communicatie en participatie bewezen alvast hun nut.

Twee scholen samenbrengen in een nieuwbouw creëert voor de betrokken partijen enorme kansen. Tegelijk is de impact op de buurt onmiskenbaar: een nieuwbouw, een parochiezaal die verdwijnt, het bos dat er anders kan gaan uitzien. Via een vroeg en open communicatietraject met alle betrokkenen, kregen de ontdekte bezorgdheden een structurele plaats in het verdere traject.

 

Bezorgdheden ontdekken

Op Vlaams niveau kan dit project in de wijk De Kaart een pilootproject worden met een gemengde financiering. Deels uit subsidies, deels via het op de markt brengen van gronden voor projectontwikkeling. De gemeente Brasschaat was vragende partij om in een vroeg stadium, nog voor de concurrentiedialoogprocedure op gang kwam, inzicht te krijgen in de bezorgdheden van betrokkenen. Dat zijn in de eerste plaats de buurt en de scholengemeenschap (ouders, leerlingen, leerkrachten). Het scholenproject is innovatief in zijn opzet, maar had volgens Common Ground ook baat bij een vroege en open communicatie. Het meest zichtbare element om die bezorgdheden te leren kennen, was een denkdag eind februari. Voordien had zich al een interessant traject ontwikkeld:

  • De leerkrachten van de betrokken scholen namen deel aan een workshop. Dat gaf hen de kans om het project in het lessenpakket te integreren, maar bracht ook extra beleving in het traject.
  • Common Ground legde haar oor ook te luisteren bij de verenigingen met activiteiten in de parochiezaal die zal verdwijnen.
  • Ook in de buurt nam Common Ground interviews af over de bezorgdheden rond de scholengemeenschap en het verenigingsleven.

 

Denkdag

De informatie die uit deze voorbereiding naar voor kwam, vormde de grondstof voor de denkdag. Infopanelen diepten de belangrijkste thema’s uit en deelnemers ontvingen handige invulboekjes om te participeren.

 

Resultaten

De denkdag zorgde voor een mondelinge dialoog tussen de buurt, de verenigingen, het beleid, de scholen en Common Ground als onafhankelijke begeleider. De deelnemers gaven hun bekommernissen mee via invulboekjes. Ook de standjes van de verenigingen leverden veel debat op. De verenigingen koppelden daarover terug en gingen zelfs verder. Eén vereniging nam zelf het initiatief om een wijkenquête te ontwikkelen. “Zo merk je dat in een buurt verenigingen mee enthousiast hun schouders onder een initiatief zetten van zodra je hen de juiste impulsen geeft”, zegt Steven Michiels.

Common Ground verwerkte alle input tot een presentatie en een memorandum. Die vonden hun weg naar het schepencollege en de inwoners van Brasschaat (via de gemeentelijke infobrochure). Bovendien krijgt de tekst een rol in de concurrentiedialoogprocedure en zullen voorstellen eraan getoetst worden.

 

Onze lessen

Het traject dat Common Ground met de wijk De Kaart heeft afgelegd, toont aan hoe je als begeleider ruimte kan creëren voor een – op een aantal vlakken – complex ruimtelijk project. De belangrijkste lessen:

  • Vroege en open communicatie met een buurt of gemeenschap rendeert en levert nuttige inzichten op voor het project zelf.
  • Het is zeer efficiënt om een lokaal weefsel zelf het debat rond een project te laten opentrekken.
  • 500 mensen uit een wijk naar buiten krijgen om te praten over de toekomst van een school, is zonder twijfel een succes.