ruimte maken
voor communicatiemensencreativiteitideeënu

“Kansen grijpen om een meer onafhankelijkere koers te varen en Common Ground verder uit te bouwen.”

Sinds 1 oktober 2020 neemt het management van Common Ground het aandeelhouderschap van het bedrijf over. Hella Rogiers, die sinds de opstart van Common Ground in 2011 als director was aangesteld en Steven Michiels, als director aangetrokken sinds 2014, vormen al geruime tijd een tandem in de uitbouw van het bureau. Samen zetten ze al jarenlang de inhoudelijke en operationele lijnen uit van het adviesbureau. Samen verwerven ze nu ook het volle aandeelhouderschap.

De management buy-out volgt 24 maanden nadat Bopro NV het aandeelhouderschap had verworven. Maar de roep “om zelf de stap naar het ondernemerschap te zetten werd te groot.”, bevestigt Steven Michiels.

De nieuwe aandeelhouders danken al hun vorige aandeelhouders voor de kansen die ze hen gegeven hebben om te kunnen groeien. In het bijzonder Peter Garré en Stefaan Martel van Bopro. “Samen met hen hebben we de afgelopen 24 maanden nog verdere stappen kunnen zetten in de professionalisering van de organisatie. Hun blik op de uitbouw van een professionele dienstenorganisatie, hun kennis van de sector en hun visie op duurzaamheid waren een zeer waardevolle periode voor Common Ground”, aldus Steven.

“Bopro wil samen met haar klanten voorloper zijn én blijven in het bieden van robuuste en onderbouwde antwoorden op de toekomstige maatschappelijke uitdagingen waarop ze als vastgoedconsultant en projectontwikkelaar impact heeft. Nu nog meer dan ooit willen wij ons blijven focussen op die (internationale) vastgoedmarkt en integrale gebiedsontwikkelingen. Tegelijk vinden we het als Bopro belangrijk, om ook jonge ondernemers kansen te bieden om hun eigen weg te gaan.”, aldus Peter Garré

“Inhoudelijk voelden we dat we met Common Ground breder inzetten dan gebieds- en vastgoedontwikkelingen. De laatste jaren groeiden we vanuit een eigen dynamiek enorm hard op projecten rond mobiliteits- en infrastructuurvraagstukken. Vandaar dat het goed is dat we nu de kans krijgen om onze eigen koers te varen”, stelt Hella Rogiers.

Beide partijen werken op vandaag nog samen op projecten en sluiten verdere samenwerkingen in de toekomst niet uit. Beide bedrijven delen immers dezelfde visie, namelijk het creëren van een duurzame leefomgeving door in te zetten op impactvolle projecten en duurzame transitieprojecten. Stefaan Martel: “Waar we elkaar kunnen versterken in toekomstige projecten met onze gemeenschappelijke visie, zullen we dat zeker nog doen.”

Beide partijen geven geen financiële details over de overname vrij.

Meer info:
Steven Michiels – Common Ground – +32 477 61 80 60
Katrien De Coster – Bopro – +32 475683548

Over Common Ground:

Common Ground groeide de voorbije jaren uit tot de marktleider in strategische proces- en participatiebegeleiding van ruimtelijke transitieprojecten. Gestoeld op inhoudelijke expertise van een divers team van consultants boekte het bedrijf in de afgelopen jaren vele successen.

Common Ground zet al jaren in op de begeleiding van duurzame transitie van complexe ruimtelijke projecten en doen dit door stakeholders samen te brengen. Als pionier in ruimtelijke co-creatie zorgden zij mee voor een maatschappelijke paradigmashift om meer samenwerkingen tussen (project)actoren op te zetten, het brede publiek te betrekken bij complexe ruimtelijke projecten, en de weg naar duurzame transitie te bevorderen voor complexe infrastructuurprojecten.

Het team van Common Ground was de laatste jaren betrokken in

  • enkele grootschalige complexe projecten zoals de overkapping van de Antwerpse ring of de uitbreiding van de luchthaven van Brussels Airport
  • de aanleg van de ringbus- en tramprojecten in de Vlaams Rand rond Brussel (Brabantnet) de stad Antwerpen (Livan) en Limburg (Spartacus II)
  • complexe beleidsvoorbereidende studies voor lokale, provinciale en regionale overheden op het vlak van mobiliteit (Rekeningrijden, Basisbereikbaarheid, Vervoerregio’s, …), energie- en klimaatadaptatie (Energielandschappen, Waterplannen), omgevingsvraagstukken (Ruimte Rapport Vlaanderen of slimme stad (Smart City Vlaanderen & Brussel)
  • de bouw van nieuwe ziekenhuizen (ZNA in Antwerpen, UZ te Gent) 
  • ontelbare grote en kleine stadsvernieuwingsprojecten in alle centrumsteden en provinciesteden van Vlaanderen; zowel met publieke als private opdrachtgevers
  • het tijdelijk herbestemmen van sites zoals 4 Fonteinen in Vilvoorde

Op vandaag is het team betrokken in heel veel relevante en complexe projecten in onder andere stadsontwikkeling, mobiliteit, infrastructuur, smart city en energie. In Vlaanderen en Brussel.  Dankzij deze management buy-out zal het management blijven inzetten op het varen van een onafhankelijke koers in de procesbegeleiding van deze complexe projecten.

Financieel en economisch zette het bedrijf steevast in op een duurzame en gestage groei. Waarbij inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening enerzijds en menselijk kapitaal van het team anderzijds de strategische ankerpunten waren. Hierdoor groeide het bedrijf gestaag met groeicijfers van 20% of meer, en verwierf het een unieke positie als dienstverlener in de markt.

Over Bopro:

Bij Bopro werken we aan duurzame ontwikkelingen en vastgoedprojecten in heel Europa.

Elke dag zoeken we naar de gemene deler die nodig is om stedelijke transitie mogelijk te maken.

Elke dag bouwen we inclusieve plekken waar mensen kunnen wonen, werken en ontspannen.

Of het nu over ingenieuze constructies, omvangrijke ontwikkelingsprojecten of complexe stadsvernieuwingsprojecten gaat, de Bopro experts wenden steevast hun kennis en expertise aan op projecten die de mensheid voorbereiden op de uitdagingen van morgen.

Met perfectie als drijfveer implementeren we bij Bopro beproefde methoden en innovatieve technologieën om de wereld waarin toekomstige generaties zullen leven en werken opnieuw vorm te geven. We gebruiken daartoe internationale standaarden zoals Breeam, Well, DGNB en GRI om zodoende bij te dragen tot de realisatie van Sustainable Development Goals van de United Nations.

Elke dag staan we samen met onze klanten voor nieuwe uitdagingen. Ons doel is om steeds opnieuw de juiste economische, sociale en ecologische beslissingen te nemen.

Onze collega’s vormen de basis van onze organisatie. Onze talentgedreven structuur is gebouwd op sterk competentie-management, en voortdurende kennisuitwisseling. Dit maakt het ons mogelijk om de uitdaging waar onze klant voor staat telkens opnieuw om te buigen tot een opportuniteit.

Daarbij garanderen we onze doelstellingen tegenover kwaliteit, timing, budget EN duurzaamheid.

Zorg dragen voor mens en maatschappij daar draait het al meer dan 40 jaar om.

Meer info over Bopro en haar diensten vindt u op bopro.be