ruimte maken
voor communicatiemensencreativiteitideeënu

Het maatschappelijk debat over onze publieke ruimte laait weer hoog op. Nu is het Geert Noels die de stok in het hoenderhok gooit. Als econoom scherp uithalen naar de uitbreidingsplannen en tewerkstellingsambities van Essers. Faut le faire! Opnieuw een teken aan de wand dat projecten altijd rekening moeten houden met de maatschappelijke impact. Ook Caroline Ven van Etion roept bedrijven op om bewuster om te gaan met de maatschappelijke impact van de projecten die ze willen realiseren.

 

Een pleidooi dat wij met Common Ground al vijf jaar van onderuit opbouwen. Als missionarissen zijn we destijds begonnen. Het belang van de sociale complexiteit in ruimtelijke projecten op de kaart zetten? Iedereen omschreef het destijds als communicatie. Later kwamen de termen participatie en stakeholdermanagement ook op tafel. Procesbegeleiding wordt het ook al eens genoemd. Momenteel is zo ‘bon ton’ geworden om deze termen bijna gratuit in de mond te nemen.

Maar kunnen we het inhoudelijke debat over de sociale complexiteit dan toch even met de nodige ‘serieux’ ter harte nemen? Vroeg communiceren om mensen goed te informeren, is niet hetzelfde als (schijn)participatie. Informeren is niet hetzelfde als draagvlak zoeken. Wervend communiceren vraagt een andere aanpak dan alle actoren op één lijn te krijgen. En de juiste nuances in het maatschappelijk debat van voor- én tegenstand brengen, is uitdaging voor elk project op zich.

Waarom vinden we het een evidentie om technische studiebureaus aan te stellen? Om een batterij aan ingenieurs, fiscale en juridisch experten in te schakelen bij de projectdefinities en de uitwerking van grote infrastructuur- of stadsvernieuwingsprojecten? Als we het maatschappelijk debat efficiënt wil voeren, moet het net zo evident worden om ook advies over de sociale complexiteit tijdig in de projectdefinities te betrekken.

Van bij de opstart proactief nadenken hoe we een ‘win-win’ kunnen creëren voor alle betrokken partners; beleidsmakers, private investeerders, de buurt én maatschappij. Is dat niet evenveel waard als een correcte technische berekening over de ‘draagkracht’ van een project?

Kijk maar eens naar hoe vlot en kwaliteitsvol dergelijke stadsvernieuwingsprojecten wel gerealiseerd kunnen worden. Het is een samenspel van ruimtelijke, economische en sociologische inzichten die veel beter op elkaar worden afgestemd.

 

Steven Michiels is director bij Common Ground, een cross-disciplinair adviesbureau gespecialiseerd in ruimtelijke projecten.